Odd Reidar Øie, styreleder i NTS. Foto: Per-Arne Rødli Rønning

Børsmelding

NTS ASA og Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag inngått en transaksjonsavtale med sikte på slå sammen NTSs heleide oppdrettsselskap SalmoNor AS og NRS. Det gjør NTS til verdens sjette største lakseoppdrettselskap.

Transaksjonen samler alt eierskap NTS har innenfor lakseoppdrett i NRS og skaper verdens sjette største lakseoppdrettsselskap med potensial til å produsere rundt 100.000 tonn laks i Norge og 24.000 tonn laks på Island. I tillegg sikrer avtalen NTS økt finansiell fleksibilitet og muliggjør videre vekst og investeringer fremover, heter det i en børsmelding som kom klokken 12:00 i tirsdag.

Avtalen verdsetter SalmoNor til en selskapsverdi på 8.297 millioner kroner. Estimert egenkapitalverdi for SalmoNor på tidspunktet for gjennomføring er estimert til rundt 6.350 millioner kroner. Kjøpesummen er avtalt finansiert med 68.14 prosent vederlagsaksjer i NRS og 31.86 prosent i kontanter. 

Kontantoppgjøret er tenkt finansiert helt eller delvis gjennom en ekstern emisjon i NRS. NRS har flere tilgjengelige kilder for finansiering av kontantoppgjøret i kombinasjon med en ekstern emisjon, herunder bruk av eksisterende midler, salg av eiendeler eller en kombinasjon av disse. 

Aksjevederlaget er tenkt finansiert gjennom utstedelse av nye aksjer i NRS til NTS på kurs fastsatt i en ekstern emisjon. NTS har i avtalen forpliktet seg til å støtte de nødvendige beslutningene, herunder også å stemme for denne kapitaløkningen, på NRS sitt ekstraordinære generalforsamling. Transaksjonen forventes gjennomført i andre kvartal i år.

- Siden NTS kjøpte Midt-Norsk Havbruk har omsetningen mangedoblet seg, og børsverdien har hatt en meget positiv utvikling. Transaksjonen legger til rette for at denne utviklingen kan fortsette, og befester NTS’ posisjon som et ledende børsnotert og regionalt forankret havbrukskonsern med hovedkontor i Rørvik. Det er svært positivt for arbeidsplasser, vekst og utvikling i Namdalen, Trøndelag og Nord-Norge, sier Odd Reidar Øie, styreleder i NTS i børsmeldingen. 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter