“Barents Blue Ammonia Plant” i Finnmark får status som IPCEI Hydrogen prosjekt. Enova støtter prosjektet med inntil 482 millioner kroner (Bilde: Horisont Energi)

Pressemelding

Enova gir tilsagn om støtte på litt over 1 milliard kroner til tre store prosjekter som tar oss et skritt nærmere fremtidens lavutslippsindustri. Felles for alle disse tre er at hydrogen er den sentrale klimaløsningen i prosjektene.

På en pressekonferanse fredag 17. september 2021 ble det offentliggjort hvilke tre større hydrogen-prosjekter som nå får støtte fra Enova; Yara Norge AS, Tizir Titanium and Iron AS og Horisont Energi AS får til sammen over 1 milliard kroner til en hydrogensatsing.

De tre prosjektene bidrar, hver på sin måte, til teknologiutvikling og demonstrasjon innen produksjon og bruk av hydrogen til industrielle formål.  

På denne måten vil prosjektene bidra til viktig utvikling, læring og kunnskapsspredning som tar ned barrierene til dem som kommer etter.  Dette i tråd med Enovas mandat om å bidra til den nødvendige teknologiutviklingen for å ta Norge til lavutslippssamfunnet i 2050.

Samlet bidrar prosjektene vesentlig til en satsing mot utvikling og demonstrasjon av løsninger for hydrogen til industrielle formål i Norge, med potensial for spredning av teknologi og læring globalt. 

Ammoniakkproduksjon i Finnmark

Enova gir 482 millioner kroner til ny teknologi for ammoniakkproduksjon med karbonfangst i Finnmark. Produksjonsanlegget “Barents Blue Ammonia Plant” får status som IPCEI Hydrogen prosjekt.

- Barents Blue vil kunne bli et flaggskip-prosjekt som har stor betydning for Norge og Europa. Prosjektet skal demonstrere at ny energieffektiv teknologi for ammoniakkproduksjon med tilhørende karbonfangst kan gjøre lavutslipps-ammoniakk konkurransedyktig, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad. 

Med i IPCEI Hydrogen

Det er Horisont Energi, Equinor og Vår Energi som gjennom et planlagt fellesforetak vil bygge det første storskala industrielle lavutslipps-ammoniakkproduksjonsanlegget i Europa. Dette er såkalt blå ammoniakk som er produsert fra naturgass, men med CO₂-håndtering

Prosjektet er ett av de to første norske prosjekt som får status som IPCEI Hydrogen prosjekt. Det vil demonstrere nye teknologier tilpasset storskala lavutslipps-ammoniakkproduksjon, samt gi kunnskap om sikkerhet og drift av et slikt anlegg.

Banebrytende prosjekt

Barents Blue skal benytte nye teknologier som er optimalisert for en energieffektiv ammoniakkproduksjon med karbonfangst. 

- Kjerneteknologiene er ikke tidligere brukt i industriell skala for ammoniakkproduksjon, og vil i seg selv være banebrytende. Dette er særlig med tanke på den reduserte energibruken i konseptet samt den høye karbonfangstraten, sier Nakstad.

Gjør lavutslipps-ammoniakk tilgjengelig

Den globale ammoniakkproduksjonen var på 187 millioner tonn i 2019. Om lag 95 prosent av verdens ammoniakk produseres fra fossilt drivstoff uten karbonfangst, også omtalt som grå ammoniakk. Dette resulterer i store karbonutslipp. Barents Blue vil gjøre ammoniakk produsert med svært lave utslipp kommersielt tilgjengelig som drivstoff til maritim sektor eller råvare i prosessindustrien.

IPCEI Hydrogen 

Målsettingen bak IPCEI hydrogen er å bidra til at Europa tar teknologisk lederskap innen hydrogen, å la europeiske selskaper ta ledelsen på de fremvoksende markedene for hydrogen, og å bygge et europeisk rammeverk for fremveksten av hydrogen-verdikjeder. Norge sluttet seg til IPCEI Hydrogen i desember 2020 og Enova forvalter den norske deltakelsen.

For alle de tre prosjektene er det en forutsetning at støtten godkjennes av ESA før den endelig kan deles ut av Enova.

  

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter