Troll A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Elisabeth Sahl & Jan Arne Wold - Woldcam / Equinor ASA)

Equinor og partnere øker gasseksporten fra norsk sokkel for å forsyne det stramme europeiske gassmarkedet. Produksjonstillatelsene for Oseberg- og Troll-feltene for gassåret som starter 1. oktober, øker med 1 milliard kubikkmeter (bcm) for hvert av feltene sammenliknet med inneværende gassår.

Allerede i juni tok Equinor grep for å vurdere og utvikle konsepter som kunne bidra til å styrke produksjonen og eksporten til det europeiske markedet. Dette arbeidet resulterte i økte produksjonstillatelser fra Olje- og energidepartementet for feltene Oseberg og Troll for gassåret som starter 1. oktober.

Begge tillatelsene er 1 bcm høyere enn for inneværende gassår, noe som innebærer at Osebergs tillatelse øker fra 5 bcm til 6 bcm og at tillatelsen for Troll øker fra 36 bcm til 37 bcm for det kommende gassåret.

– I Equinor gjør vi det vi kan for å øke gasseksporten fra våre felt på norsk sokkel, og produksjonstillatelsene gjør det mulig for oss å øke produksjonen gjennom høsten og vinteren fra disse to viktige feltene. Dette kommer på et godt tidspunkt, hvor det europeiske markedet for gass er uvanlig stramt, sier direktør for gass- og krafthandel i Equinor, Helge Haugane.

Øker produksjon på Troll
Etter 25 år med betydelig gasseksport fra Troll, er rundt 50 prosent av gassen fortsatt igjen i bakken. For å videreutvikle Troll-området og sikre gassleveranser til Europa de neste tiårene, har Equinor nylig fullført prosjektet Troll Fase 3.

Utvinnbare volumer fra Troll Fase 3, som vil produsere gass fra Troll Vest med industriledende lave CO2-utslipp, er anslått til så mye som 347 milliarder kubikkmeter gass. Totalt er det estimert å være 715 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbar gass igjen i Troll.

– Nå øker vi produksjonen på Troll, og vi forventer å nå platåproduksjonen fra 1. oktober. Vi er stolte av å være en langsiktig, pålitelig leverandør av energi, og vi er glade for at vi kan eksportere så mye som praktisk mulig inn i det stramme euorpeiske markedet, sier Helge Haugane.

Troll Fase 3 forlenger levetiden til Troll A og Kollsnes prosessanlegg til etter 2050, og perioden med platåproduksjon økes med fem til sju år.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter