Illustrasjonbilde.

Det har rømt i underkant av 39.000 oppdrettslaks ved Midt-Norsk Havbruk AS sitt anlegg i Lekafjorden nord i Trøndelag.

Hendelsen skjedde i slutten av august. Dette er klart etter at fisken i anlegget no er slakta ut, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har per 15. september registrert ein gjenfangst på 8.170 oppdrettslaks etter hendinga. Fisken er om lag 4 kg i storleik.

Det pågår framleis eit gjenfangstfiske med dusør etter påmelding, og frå dette fisket vert det framleis meldt inn betydelege fangstar. Området for dette fisket er difor utvida noko sørover, og vil bli vurdert utvida i nord.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter