Foto: Saipem

Pressemelding

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 31 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2021.

- Det er gledelig at oljeselskapene fortsatt ser gode muligheter på norsk sokkel. Leting er viktig for å opprettholde aktivitet og god ressursforvaltning, og det legger grunnlaget for verdiskaping og trygge arbeidsplasser over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter størstedelen av de tilgjengelige leteområdene.

Ved søknadsfristens utløp 8. september hadde departementet mottatt søknader fra til sammen 31 ulike selskaper om nye tildelinger. Av konkurransemessige hensyn offentliggjør ikke departementet det totale antall søknader.

TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes. I forbindelse med årets konsesjonsrunde ble det forhåndsdefinerte området utvidet i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2022.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter