Arkivbilde: Helgelands Blad

Kvarøy Fiskeoppdrett AS økte inntektene fra 793,8 millioner kroner i 2019 til 939,5 millioner kroner i 2020.

I årsberetningen skriver selskapet at driften i 2020 var god, men at det var en del utfordringer knyttet til avlusning og kapasiteter. «Dødeligheten var ned fra 2019 og endte på 4,01 prosent. MTB-utnyttelsen ved årsslutt var på 85,4 prosent».

Kvarøy Fiskeoppdrett eier 100% av aksjene i Kvarøy Salmon AS som driver med eksport av laks til USA og andre land. I 2020 solgte selskapet laks for 561.7 mill, men fikk et underskudd etter skatt på 10,3 mill.

Økte kostnader gjorde at nettoresultatet gikk ned fra 63,2 til 17,1 millioner kroner, går det frem av konsernets resultatregnskap.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter