Politimesteren i Troms har nylig utstedt et forelegg til MOWI ASA på 800 000 kr. etter anmeldelse fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet anmeldte i fellesskap MOWI ASA i juli 2020 for brudd på matloven og akvakulturloven.

Bakgrunnen for anmeldelsen var en hendelse i forbindelse med tømming av lokalitet Storvika V i Dyrøy kommune. Mattilsynet fattet 16. april 2020 vedtak om tømming av lokaliteten innen 1. juni 2020 som følge av at det var påvist infeksiøs lakseanemi (ILA).

Politiet vurderer at MOWI ASA har brutt Matlovens § 28 ved å ikke ha vært tilstrekkelig aktsom, slik at det oppsto fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom. Videre vurderer Politiet at kravene til å etablere og gjennomføre systematiske kontrolltiltak i akvakulturlovens § 23 og IK-akvakultur § 5 er brutt.

I forelegget er det vist til at en ansatt i mai 2020 kuttet hull i bunnen på en notpose og slapp en mindre mengde død fisk ut i havet fra anlegget. Det forelå heller ikke risikovurdering, prosedyrer og opplæring som gav tilstrekkelig veiledning for tømming av merder under nedstenging av anlegg når det var fare for spredning av smittsom dyresykdom. MOWI ASA har vedtatt forelegget.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter