Kartutsnitt: Finn.no

Redaksjonen

26. august varslet Midt-Norsk havbruk myndighetene om rømt laks ved lokaliteten Dolma N. Lokaliteten ligger i Lekafjorden i Nærøysund kommune i Trøndelag.

Direktoratet har fått meldinger om fangst av oppdrettslaks i et større område etter rømminga hos Midt-Norsk Havbruk AS ved Lekafjorden i Nærøysund. Skaden på nota og omfanget av gjenfangst tyder på at det er tale om en større rømming opplyses det i meldingen.

Direktoratet har pålagt selskapet å drive gjenfangstfiske i utvidet område etter rømmingshendelsen. Det er så langt fanget om lag 480 oppdrettslaks i dette fisket, som utføres av flere innleide fiskefartøy.

Fiskeridirektoratet opplyser at de har startet tilsynssak, og har blant annet vært ute på lokaliteten. Den aktuelle merden vil bli slaktet i midten av september og omfanget av rømmingen vil da bli nærmere avklart.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter