Aasta Hansteen plattformen, 300 kilometer vest av Sandnessjøen henter opp gass for videre eksport til Storbritania. Foto: Snorre Nicolaisen

Av NTB

Rystad Energy konkluderer med at et kutt i norsk produksjon av naturgass trolig vil bidra til en økning i de globale klimautslippene.

Det er bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass som har bestilt den nye analysen fra Rystad Energy.
Rapporten ble kontroversiell allerede to uker før framleggelsen tirsdag fordi programleder Fredrik Solvang konfronterte MDG-leder Une Bastholm med noen av hovedfunnene i den da upubliserte analysen under NRKs partilederdebatt i Arendal 16. august.
I rapporten konkluderer Rystad Energy med at et produksjonskutt i Norge «med stor sannsynlighet» vil øke de globale klimagassutslippene.

Erstattes av skitnere gass
En viktig del av forklaringen er at norsk gass som fjernes fra markedet, trolig vil bli erstattet med gass og LNG fra land som Russland og USA.
Det gir høyere utslipp enn når gassen kommer fra Norge.
I rapporten vises det til at gass fra Russland har en utslippsintensitet som er fire ganger høyere enn norsk gass, mens LNG, flytende naturgass, fra Russland og USA har en utslippsintensitet som er sju – ni ganger høyere enn norsk gass.
Et kutt i oljeproduksjonen i Norge spås derimot å gi marginalt lavere globale utslipp av klimagasser.
I rapporten legger Rystad Energy til grunn at 91 prosent av et kutt i produksjon av olje på norsk sokkel vil bli erstattet av andre oljeprodusenter.

– Et bestillingsverk
Lan Marie Berg, MDGs førstekandidat i Oslo, avviser rapporten som et bestillingsverk.
– Denne rapporten har null troverdighet. Dette er ikke fagfellevurdert forskning, men et bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen og lagt fram to uker før valget. Norges tolv ledende økonomer på dette feltet mener norsk oljekutt har klimaeffekt, og har vist dette i en fagfellevurdert artikkel publisert i et anerkjent internasjonalt tidsskrift, sier hun.
Berg viser til en forskningsartikkel som i sin tid ga motsatt konklusjon.

SV mener Norge må ta ansvar
SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener Norge har et ansvar uansett.
– Jeg skjønner godt at oljelobbyen frykter dårligere tider på grunn av klimakrisen, men vi kan ikke blåse i Norges ansvar av den grunn. Faktum er at vi må slutte å lete etter ny olje, og hvis vi tar det grepet nå, har vi tiden til å gjøre det på en ansvarlig måte som bevarer arbeidsplassene samtidig, sier han.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter