Illustrasjonsbilde.

 Pressemelding

Har du en idé, et utviklingsprosjekt i din etablerte bedrift, en uløst problemstilling eller en tanke om noe som kan løses på en bedre måte i din bransje eller ditt selskap?

Da kan du melde deg på det digitale informasjonsmøtet onsdag 08. september kl 09.00 for mer informasjon om KLP Trykktanken Havbruk i Nord, hvordan Trykktanken vil gi forretningsideen et betydelig løft, hvorfor du bør sende inn søknad og hvordan du gjør det, skriver prosjektleder i Sentrum Næringshage, Joakim Kristiansen i en melding.

KLP Trykktanken Havbruk i Nord er et samarbeid mellom CoFounder, Cod Cluster/Egga Utvikling, Sentrum Næringshage og SINTEF.

Trykktank-prosessen er egnet både for ideer i eksisterende industri og virksomhet, gründerideer, FoU-prosjekter og ideer med utspring fra et identifisert behov/problem. Ideen kan være helt i tidlig fase, eller mer modent – Trykktanken vil uansett ta det et steg videre.

Fokuset i denne KLP Trykktanken er Havbruk i Nord, hvor vi søker forretningsmuligheter og teknologier innenfor havbruksnæringen og leverandørindustrien i Nord. Målet er å bidra til økt fremvekst av nordnorske leverandører innenfor havbruksnæringen, og en mer effektiv og bærekraft drift.

Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess på ca. 4 uker der et tverrfaglig team utvikler ideen mot en fullstendig forretningsplan og plan for veien videre. 

I tillegg kobles relevante kunder, samarbeidspartnere og mulige investorer inn i prosessen. Teamet som settes sammen består av gründer/idéhaver, erfarne forretningsutviklere og fagpersoner fra for eksempel SINTEF, samt gjerne en kunde eller mulig samarbeidspartner. 

CoFounder er et investeringsselskap fra Trondheim, som investerer i tidligfase teknologibedrifter. Formålet med Trykktank-satsningen er å bli kjent med fremoverlente teknologimiljø og potensielle

investeringsmuligheter, samt tilføre ressurser og bidra til økt innovasjon og utvikling i distriktene.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter