Knut Nesse, AKVA Group ASA og Victor Jensen, Abyss Group AS. Foto: privat

Pressemelding

Abyss Group AS og AKVA Group ASA har i dag inngått en avtale om å slå sammen Abyss og AKVA Marine Services AS.

AKVA vil etter transaksjonen fortsette som eier i det sammenslåtte selskapet. Som en del av avtalen vil et investeringsfond kontrollert av Icon Capital AS («Icon») investere NOK 100 millioner i selskapet, og gjøre ytterligere kapital tilgjengelig for videre vekst. LIN AS, som er eksisterende investor i Abyss, vil også gå inn med ytterlige kapital, og både AKVA, Icon og LIN vil være representert i Abyss sitt styre sammen med nåværende hovedeier i Abyss.

Abyss er et av Norges ledende servicebåtselskaper for oppdrettsnæringen. Transaksjonen som nå gjøres sikrer at selskapet får kapasitet og leveringsevne for nye og eksisterende kunder i hele Norge. Selskapet vil ha en meget god finansiell posisjon, med kapital tilgjengelig for videre vekst, både geografisk og i tjenestetilbudet.

 - Abyss har hatt en veldig god utvikling og en fantastisk vekst over mange år. Nå tar vi et stort og viktig steg for å realisere mulighetene vi ser i markedet, og målet er å bli et av Norges klart ledende serviceselskaper til oppdrett og andre havbaserte næringer. Vi har også ambisjon om å fortsatt bidra til å utvikle denne flotte næringen med gode tjenester til kundene, og trygge forhold for folk og miljøet vi opererer i. Transaksjonen bringer sammen noen av Norges mest erfarne investorer og industrielle selskaper i oppdrettsnæringen, og vi i Abyss gleder oss til å utvikle selskapet videre sammen med nye medeiere. Vi er også glade for å kunne tilby dyktige ansatte nye utviklingsmuligheter i et større selskap, sier Victor Jensen, Administrende Direktør, Abyss Group AS

- Vi er veldig fornøyde med å kunne kombinere AKVA Marine Services AS med Abyss og ser frem til å fortsette som eiere i selskapet. Abyss vil ha en unik plattform for å kunne tilby tjenester til kunder over hele Norge, og selskapet vil være godt posisjonert for videre vekst og en attraktiv utvikling for aksjonærene fremover, sier Knut Nesse, CEO, AKVA Group ASA.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter