Aleksander Sætern jobber med firmaets storinvestering, her ved kai på Slipen i Sandnessjøen. Alle foto: Rune Kr. Ellingsen

Tekst: Rune Kr. Ellingsen.

Denne artikkelen har tidligere i sommer stått på trykk i Helgelands Blad.

– Når «Bukkholmen» er klar, får vi en topp moderne avlusingsbåt i vårt produksjonsområde.

– Planen er å være i drift i august eller september, bekrefter daglig leder Aleksander Sætern hos Sleneset Aqua service AS til Helgelands Blad.

For tiden ligger nyinvesteringen på Slipen i Sandnessjøen for en omfattende ombygging.

Når båten er klar, vil den gå inn på kontrakt for Nova Sea. Fartøyet vil ha base på Sleneset. I april kjøpte selskapet båten hos et nederlandsk rederi, og hentet den til Helgeland.

Vi driver nå og bygger om «Bukkholmen» til avlusingsfartøy. Det er egentlig en kombinert slepebåt og ankerhåndteringsfartøy, og hun er 40 meter lang og 12 meter bred.

Sætern vil ikke anslå hva ombyggingen vil koste, men bekrefter at det er snakk om titalls millioner.

Betydelig investering

Kjøpesummen var på rundt 40 millioner kroner.

– Det er en ganske betydelig investering for oss som har vært vant til å drive et bittelite rederi. Dette er et stort løft, bekrefter Sætern. Han forteller at selskapet har investert jevnt og trutt siden starten, og har fokus på sunn drift.

– Det er jeg og min bror som står for den daglige driften av selskapet. Han på den tekniske biten, og jeg som daglig leder og skipper.  Nøkkelen er å være tett på den daglige driften, konstaterer Sætern.

Fra før har Sleneset Aqua service båten «Oddøy» på 32 meter, som er en brønnbåt.

– Med «Oddøy» frakter vi levende fisk, og vi bruker den også til å vaske nøter.

Termisk avlusing

Nå er altså arbeidet med å bygge om «Bukkholmen» i gang, og det arbeidet foregår på Slipen mekaniske i Sandnessjøen.

– Vi må inn med en del teknisk utstyr. Blant annet tre nye løftekraner og hekkthruster. Så skal selve avlusingssystemet monteres. Det er termisk lusebehandling som skal foregå. Det betyr at vi varmer opp sjøvann til å avluse med. Det er ingen mekanisk spyling eller kjemisk behandling.

Laksen går rett og slett gjennom et rør med temperert vann.

– Da slipper lusa taket, blir samlet opp i et filter og destruert, forklarer han.

Kraftig vekst

Sleneset Aqua service har nå 24 ansatte, de fleste jobber på båtene mens et par deltidsstillinger går med til å jobbe administrativt på land.

Firmaet er eid av familien Sætern på Sleneset gjennom Sæthern Invest, og en rekke aktører innen oppdrettsnæringen. Blant dem er Nova Sea Aquaservice, Kvarøy fiskeoppdrett og Tomma rensefisk AS.

De siste tre årene har selskapet doblet omsetningen sin hvert år. Fra 4,7 millioner kroner i oppstartsåret 2018, til 10,7 millioner i 2019, til 18,7 millioner i 2020. Årsresultatet for 2020 havnet på småpene 1,2 millioner kroner etter skatt, viser tall fra regnskapene.

– Vi synes det er helt fantastisk. Vi startet med noen kontrakter i 2018, og har bygget oss opp og fått et godt renommè. Vi har flinke ansatte som gjør en fantastisk jobb, avslutter Sætern.

Hos Slipen mekaniske AS er man selvsagt svært fornøyd med å ha fått oppdraget med «Bukkholmen».

- Dette er en stor jobb for oss, og vi er veldig fornøyde med at de velger lokalt. Det betyr mye for oss å ha de lokale kundene med oss, bekrefter daglig leder Arnt Jakobsen til Helgelands Blad.

– «Bukkholmen» er et spesielt hyggelig prosjekt for oss, siden det handler om nyutvikling. Å bygge om en supplybåt til en fiskebehandlende båt er ikke noe vi gjør hver dag, og er vel en del av det grønne skiftet. Det kommer nok flere slike prosjekter i tiden fremover, og vi tilegner oss her viktig kompetanse, påpeker han.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter