Foto: Mowi

Børsmelding

Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 137 millioner euro i andre kvartal 2021, sammenlignet med 99 millioner euro i samme kvartal i fjor og melder om utbyttefest til eierne

Sterk etterspørsel etter laks ga høyere priser i alle markeder i kvartalet og resulterte i bedre inntjening for Mowi. Spot-prisen steg med 18% i Europa og nærmere 50% i Amerika. Mindre restriktive smitteverntiltak har resultert i sterk økning i etterspørselen i restaurantsegmentet, samtidig som dagligvare holder seg på et høyt nivå. - Etterspørselen etter laks har styrket seg etter hvert som vi har sett oppmykning av smitteverntiltakene. Utviklingen var imponerende i kvartalet med om lag 25% høyere laksepris globalt sammenlignet med i fjor, til tross for en relativt høy tilbudsvekst på 9% inkludert salg av frossen laks fra lager i Chile, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim. 

Ny region i Norge

For å styrke fokus og lederskapsressurser har Mowi valgt å dele selskapets klart største havbruksenhet, Region Midt, i to nye regioner: Midt og Vest. - Havbruk handler fremdeles i stor grad om detaljer og håndverk. Det gjør at man må være hands-on, særlig i de områdene med biologiske utfordringer.

1 milliard i utbytte til eierne

Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 1 000 millioner euro (911 millioner euro) i andre kvartal 2021. Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 107 977 tonn (104 303 tonn) var på linje med prognosen. Årsprognosen for 2021 er justert opp til 450 000 tonn fra 445 000 tonn.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,96 kroner per aksje. Av dette er 0,96 kroner per aksje ordinært utbytte og 1,00 kroner per aksje ekstraordinært utbytte som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter. 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter