FYLLING: 200.000-320.000 kubikkmeter steinmasse må fraktes inn for å bygge fyllingen på rundt 40 dekar overflate.

Morten Hofstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nova Sea vurderer å anlegge det nye slakteriet på ei 40 dekar stor utfylling på sørsiden av dagens anlegg på Naustholmen.

Det framgår av forslag til regulering som er ute på høring, med høringsfrist 10. august.

Flere trailere

Nova Sea har som kjent jobbet med planer om et nytt slakterianlegg med kapasitet til rundt 100.000 tonn i året, nær dobling av dagens kapasitet i eksisterende anlegg på Naustholmen.

– Dette vil øke antall trailere fra rundt 15 til rundt 22-25 trailere per dag. Antall ansatte er i dag rundt 95 og trafikk fra privatbiler vil ikke øke nevneverdig. Området anses å ha god nok kapasitet til planlagt utbygging, heter det i planforslaget.

– Kommunen forventer at planlagte løsninger for trailerparkering vil vesentlig forbedre trafikkavvikling i området i forhold til situasjon som er i dag, heter det i saksframlegget til politikerne.

På høring

Før ferien vedtok politikerne i Lurøy å sende en revidert plan for utbyggingen ut på høring. Revisjonen handler i stor grad om at anlegget nå vurderes bygd på ei stor utfylling sør for Naustholmen, til forskjell fra å bygge på selve holmen. Til sammen skal utfyllingen gi et næringsareal på nærmere 45 dekar.

– Det vurderes å hente masser fra pågående prosjekter på Helgelandskysten eller fra et åpent brudd på fastlandet og vil bli losset fra båt. Det er dialog med pågående prosjekter i forbindelse med forprosjektet for å kunne overta overskuddsmasser og dermed sørge for mindre miljøavtrykk. Det er ikke bestemt konkret hvor masser skal tas i fra, heter det i planforslaget.

Selve slakterianlegget skisseres å bli 10-12.000 kvadratmeter, og 12 meter høyt. Andre bygg kan komme i tillegg.

Gang- og sykkelvei

– Saksbehandleren anbefaler at det tas med en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan Lakseslakteri Lovund med hensikt å sikre at gang- og sykkelvei langs Naustholmveien er bygget i samsvar med områderegulering Naustholmen og Vika fra fergekai til punkt der eksisterende gang og sykkelvei starter i starten av molo, heter det i saksframlegget.

¤ Skissert kostnad for det nye anlegget har vært omkring en milliard kroner.

¤ Espen Gleinsvåg fra Dønna gikk tidligere i år inn i stillingen som prosjektleder for Nova Sea på slakteriprosjektet.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter