Foto Equinor

Av NTB
Equinors produksjonsanlegg på Melkøya stenges fram til 1. oktober 2021 etter brannen i slutten av september, melder iFinnmark.

Petroleumstilsynet undersøker for tiden anlegget og kan ikke tidfeste når en konklusjon vil komme, opplyser de til avisen.
Det var i slutten av september at det brøt ut en brann i en av de fem gassturbinene på anlegget utenfor Hammerfest.
På anlegget produseres det flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit-feltet.
Formålet med Petorleumstilsynets omfattende arbeid er å finne årsakene til brannen og finne læringspunkter for andre aktører i olje- og gassnæringen.
Imens bruker Equinor tiden til en gjennomgang av hele anlegget.
– For oss er det viktig å få en full gjennomgang av anlegget og gjøre de reparasjoner og modifiseringer som må til, sier kommunikasjonssjef Eskil Eriksen i Equinor til iFinnmark.
I slutten av oktober ble det kjent at produksjonen av et nytt satellittfelt som tilhører gassfeltet Snøhvit, blir utsatt til neste år som følge av brannen.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter