Foto: Aker Solution

Fusjonen mellom Kværner  og Aker Solutions  kan nå gjennomføres, melder Finansavisen.

Ingen protester er kommet på at Aker Solutions overtar alle Kværners eiendeler, rettigheter og forpliktelser og at selskapet avvikles. Mandag ble det også kjent at alle myndighetsgodkjennelser er på plass. Styrene i Aker Solutions og Kværner vil nå sluttføre sammenslåingen ved at den etter dagens handel på Oslo Børs registreres i Foretaksregisteret.

Aksjonærer i Kværner mottar 0,8183 Aker Solutions-aksjer for hver Kværner-aksje de eier.

Bakgrunnen for fusjonen er å skape et nytt selskap som har nødvendig størrelse og finansiell styrke til å konkurrere og lykkes i det voksende markedet for fornybar og bærekraftig energi.

Aker Solutions hadde omtrent 16.000 ansatte ved inngangen til 2020, mens Kværner hadde omtrent 2.800 ansatte. Det nye sammenslåtte selskapet vil ha omtrent 15.000 ansatte, hvorav 8.000 vil være i Norge. Selskapet vil ha virksomhet i omtrent 25 land.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter