Bjørn Rune Gjelsten gjør en storhandel på Helgeland. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

 

Morten Hofstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Bjørn Rune Gjelsten overtar to tredeler av aksjene i Helgeland Invest, som blant annet eier en del av Helgelandsbase og Nova Sea.

Helgeland Sparebank selger sin aksjepost på 48,3 prosent i Helgeland Invest til Gjelsten Holding AS, et privat investeringsselskap eid av Bjørn Rune Gjelsten.

Salget verdsetter hele Helgeland Invest til rundt 900 millioner kroner, etter Helgelands Blads beregning, litt over dobbelt av bokført egenkapital i Helgeland Invest ved årsskiftet.

Som en del av transaksjonen har Gjelsten Holding AS inngått en opsjonsavtale med Asset Buyout Partners AS (ABP) som gir ABP rett til å erverve aksjene i Mo Industripark AS og Helgelands Base Holding AS i løpet av ett år, ifølge en pressemelding.

ABP er et infrastrukturselskap og er spesialist på drift og utvikling av virksomhetskritisk industrieiendom.

Gjelsten Holding og ABP vil fremover samarbeide om utviklingen av Mo Industripark og Helgelandsbase.

Banken trengte penger

Kapitalkravene til bankene er mer enn doblet de siste 10 årene, noe som øker kostnadene og begrenser bankenes mulighet til utlån. Eierskapet i Helgeland Invest binder dermed egenkapital som nå kan gjøres tilgjengelig for privat- og bedriftskunder i form av bolig- og bedriftslån.

– Det er med bakgrunn i dette at banken har besluttet å selge aksjene i Helgeland Invest, ifølge meldingen.

– Da banken i sin tid kom inn på eiersiden i Helgeland Invest var det riktig og viktig å være en betydelig eier. Men tidene har forandret seg, og basert på stadig større egenkapitalkrav til bankene er det en utfordring å eie denne aksjeposten. Samtidig får Helgeland Invest nå inn profesjonelle, kapialsterke og industrielle eiere, sier Hanne Nordgaard, adm. direktør i Helgeland Sparebank.

Industri-eiendom

Gjelsten Holding har fra før betydelige investeringer knyttet til eiendom, industri og handel gjennom selskaper som Fabritius Gruppen, Profier, NOAH, Kid og Sport Holding.

– Vi ser på denne investeringen som en spennende mulighet til å bidra med vår industrielle kompetanse knyttet til den videre utviklingen av Helgeland Invest og investeringene som ligger i selskapet, sier Bjørn Rune Gjelsten.

Flere selger

Flere som selger Helgeland Kraft (13,3 prosent), Torghatten Trafikkselskap (2 pst), RWH AS (1,34 pst) og Sparebankstiftelsen Helgeland (3,71 pst) selger også sine aksjer i Helgeland Invest.

– Det er dermed avtalt salg på mer enn 2/3 av aksjene i Helgeland Invest.

Når transaksjonen gjennomføres i slutten av november vil Gjelsten Holding tilby resterende aksjonærer i selskapet muligheten til å selge sine aksjer på samme vilkår som Helgeland Sparebank, heter det i meldingen.

¤ Gjennomføring av salget vil gi en regnskapsmessig gevinst for banken på om lag 78 millioner for banken.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter