Foto: Henry Thomassen

Tirsdag 3. november 2020 landet Fishbase Group og Letsea AS en avtale med ramme på inntil 60 millioner kroner for levering av storsmolt til Letsea`s sjølokaliteter i 2021.

Avtalen innebærer også opsjon på levering i påfølgende år, melder selskapet.

- Vi i Letsea har gjort en rekke forsøk og ser storsmolt som et betydelig verktøy for bærekraftig vekst innen havbruk, storsmolten kan være med å bidra til økt kapasitet og bedret fiskevelferd i sjø, sier Kristian Johnsen, CEO i Letsea AS

- Storsmolt, settefisk av laks mellom 400 gr – 1000 gr, kan korte ned tiden fisken er eksponert for utfordringer i sjø med inntil 8 måneder. Videre kan man ved optimal utsettstrategi kunne utnytte sine lokaliteter bedre og ha lavere investeringskostnader i sjøanlegg, sier leder for Open Water Site Letsea, Tor-Hugo Hestnes.

 - Vi setter stor pris på at Norges største forsøksstasjon innen havbruk velger å benytte oss til en slik vesentlig del av deres produksjon, det gir oss en bekreftelse på at vår innsats verdsettes, meddeler CEO i Fishbase Group AS, Henry M. Thomassen.

Fishbase Group jobber aktivt med ekspansjon av sin landbaserte havbrukspark og benytter både RAS (Resirkulering)- og Flowthruteknologi for optimalt å kunne tilpasse sine kunders behov. Selskapet har etablert seg til å bli en betydelig bidragsyter for landbasert produksjon med veletablert kompetanse på fagfeltet.

Eierne av selskapet er Kapnord Fond 49,45%, Green Farming AS 31,58%, Ecomarin AS 13,85% og Tanik AS 5,12%.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter