Adm. direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP. Foto Aker BP

Aker BP leverte bedre resultater enn ventet i tredje kvartal og betaler 662 millioner kroner i utbytte.

Av inntekter på 684 millioner dollar fikk oljeselskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 511 millioner dollar i tredje kvartal, mot 480 millioner dollar i samme periode i fjor, skriver Finansavisen.

Selskapet satt igjen med 80 millioner dollar etter skatt og hadde videre en fri kontantstrøm på 195 millioner dollar i kvartalet.

Aker BP hadde en nettoproduksjon på 201.600 fat oljeekvivalenter pr. dag i kvartalet, og solgte 187.700 fat til en gjennomsnittlig oljepris på 42,70 dollar.

Aker BP anslår videre en gjennomsnittlig produksjonskostnad på rundt 8 dollar pr. fat i år.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter