Foto: Harald Pettersen Equinor

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 780 millioner dollar i tredje kvartal, fra 2,593 millioner dollar i samme periode i fjor.

Selskapet  skriver ned verdier for 27 milliarder kroner på grunn av svakere prisutsikter hvorav de største nedskrivingene selskapet har tatt i tredje kvartal 2020 er relatert til landbasert virksomhet i USA og Mariner-feltet på britisk sokkel.

- Vi leverer solide resultater fra driften i kvartalet, med en underliggende produksjonsvekst på ni prosent. Vi utvikler vår konkurransedyktige prosjektportefølje, støttet av de vedtatte skattevirkemidlene i Norge, og har levert plan for utbygging og drift av Breidablikk-feltet. Vår nye organisasjonsenhet som jobber fokusert med senfase-produksjon på norsk sokkel har hatt en vellykket oppstart og viser forbedret produksjonseffektivitet og reduserte kostnader, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

Produksjonsenhetskostnadene er betydelig redusert fra tredje kvartal i fjor. Resultatene i segmentet Leting og produksjon Norge var påvirket av lave priser, men Equinor utnyttet fleksibiliteten i gassproduksjonen da gassprisene i Europa hentet seg inn igjen gjennom kvartalet.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter