Et omfattende grunnarbeid der Arctic Cod skal få satt opp fire, store tanker for torskeproduksjon, er i gang på Bjørn på Dønna. Slik så det ut tidlig i ettermiddag, onsdag. Foto: Leif Steinholt

 

Leif SteinhoDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

– Vi har episenteret for torskeoppdrett i verden – på Bjørn på Dønna! sa Per Kristian Nordøy i Arctic Cod – og fortalte om kontrakter verdt 300 millioner som allerede er på plass.

Ordene falt da styrelederen i Arctic Cod AS presenterte planene som den siste tida har materialisert seg på Bjørn på Dønna: Bygging av fire nye kar på tusen kubikkmeter hver, beregnet for produksjon av torsk som settefisk, der arbeidene nettopp har kommet i gang.

Mens kontrakter for leveranser verdt 300 millioner kroner allerede er inngått med tre selskaper som satser på torskeoppdrett.

Mener alvor

Sjøl om Per Kristian Nordøys episenter-kommentar ble sagt med et glimt i øyet, la han og Henry Thomassen ikke skjul på at de mener alvor med torskeprosjektet da Dønna kommunestyre ble orientert i forkant av dagens møte.

Thomassen står bak selskapet Fishbase Group AS – tidligere kjent som Ecomarine Seafarm, og har en sentral posisjon i oppdrettsmiljøet som har utviklet seg på Bjørn de siste åra, med landbasert produksjon av laksesmolt og rognkjeks.

– Alle har hørt om torskenæringa som raste sammen for ti år siden. Torsken fra da har det blitt avlet videre på, for å få en fisk som er bedre egnet for oppdrett, sa Thomassen, og beskrev settefisken som nå skal ales opp på Bjørn som et husdyr som svømmer i ring.

– Den har blitt et interessant produkt for oppdrett, med stor etterspørsel, sa han.

Et stort sprang

Oppdrett av torsk til settefisk har foregått i landanlegget på Bjørn siden desember 2019, mye for å prøve ut produksjonen.

Nå tar altså denne virksomheten et stort sprang framover.

Avtalene verdt 300 millioner kroner, har Arctic Cod tegnet med oppdrettsselskapene NorCod AS, Klo Holding AS og Statt Torsk AS. De tre er også med på etableringa av settefiskproduksjonen.

– På denne måten sikrer de seg leveranse av settefisk, som er en svært viktig innsatsfaktor for å lykkes med torskeoppdrett denne gangen, sier Per Kristian Nordøy.

Jobbing under press

Bak Arctic Cod står selskapene Ecomarin AS og Green Farming AS.

I presentasjonen til kommunestyret, understreket Nordøy at den nye konstruksjonen gir lokal eiermajoritet.

– Vi skal være i førersetet, sa han.

Nordøy gjorde det klart at torskeoppdrett er et felt der flere er på banen, for å posisjonere seg for framtida.

– Den siste tida har vi jobbet under kjempepress for å komme i gang først, og begynne å grave på Bjørn, sa han, og berømmet kommunens tekniske etat.

– De har prioritert denne saka, slik at vi har fått den midlertidige tillatelsen vi trenger for byggestart.

Utvidelse til 60 mill.

Selskapet Water Front Development skal stå for bygging av nødvendig infrastruktur til den nye produksjonen. Utvidelsen med de fire, nye produksjonstankene er anslått å koste cirka 60 millioner kroner.

Water Front Development eies 50/50 av Fishbase Group og forsøksselskapet Let Sea AS, og har stått bak mye av den øvrige byggevirksomheten som har blitt gjennomført og planlegges som en del av landanlegget på Bjørn.

Planen er at de nye tankene skal være klare til bruk i slutten av februar 2021. Totalt vil de ha en kapasitet på fire millioner settefisk.

– Tankene er bygd på en måte som gjør at vi enkelt kan flytte til laks dersom det ikke går bra med torskeproduksjonen, fortalte Nordøy.

Nye arbeidsplasser

Ifølge Nordøy vil etableringa både gi nye arbeidsplasser og ytterligere styrking av kompetansemiljøet innen akvakultur på Helgeland, der LetSea har en viktig rolle. 

Settefiskproduksjonen av torsk antar han vil gi fem til seks arbeidsplasser. Fra før har Fishbase Group 14 ansatte på Bjørn, mens LetSea har ti.

– Om to år blir vi tredve på Bjørn, sa Per Kristian Nordøy.

– Vi har begynt å diskutere om kantina blir for liten, sa han om rommet som skal være i forskningsbygget som er under planlegging – fortsatt med et smil.

Økt pris gir økt interesse

Torskeoppdrett: Økt pris har gjort torskeoppdrett til ei kommersielt mye mer interessant næring enn for noen år siden.

– I dag kan du selge torsk for 80 kroner kiloen, med hode. For ti år siden fikk du 30 kroner kiloen – uten hode. Og alle som har sett en torsk, vet hvor mye hodet utgjør, sa Per Kristian Nordøy i orienteringa til Dønna kommunestyre.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter