CEO i FishBase Group AS,  Henry M. Thomassen Foto: Morten Hofstad

31. august 2020 var alle formaliteter på plass, og konsesjon tildelt. Ecomarin Seafarm har i løpet av sommeren også endret profil og navn, og heter nå mer passende FishBase Group AS, skriver selskapet i en melding. FishBase Group AS har nå konsesjon for artene rognkjeks, berggylt, torsk, ørret og laks (både som matfisk og storsmolt).

Konsesjonen vil gi FishBase Group mulighet til å levere en enda bedre service og et bredere tilbud når det skal velges settefisk, matfisk eller rensefisk enn tidligere.

«Navnendringen og tilrettelegging for berggylt er en av flere strategiske valg som vil være med på å plassere FishBase Group AS som en betydelig aktør inne landbasert oppdrett. Vi har med dagens portefølje av konsesjoner og kompetanse en meget sterk posisjon for videre ekspansjon av vårt segment akvakulturpark. Vi ser frem til å kunne tilby våre kunder og samarbeidspartnere en komplett pakke.» meddeler CEO Henry M. Thomassen


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter