Illustrasjonsfoto. Foto: Helgelands Blad

Et testsenter for oljevern og marin forsøpling må legges til kompetansemiljøet som allerede finnes på Fiskebøl.

 Denne uken kom rapporten som ser på utviklingen av testsenteret for oljevern og marin forsøpling i Fiskebøl. Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), påpeker at arbeidet med å etablere et testsenter har pågått i mange år, og at det nå er viktig å få fortgang i arbeidet med å realisere senteret. Norvoll mener det er naturlig å se til kompetansen som er bygget opp over mange år på Fiskebøl i Nordland.

-Nå har regjeringen en spennende mulighet, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap).

 -Bygg er kraftfullt senter

I rapporten vurderes to ulike alternativer. I rapporten anbefaler Kystverket den billigste varianten.

-Det er viktig at det bygges permanente kompetansearbeidsplasser i nord, sier Norvoll. Nå skal vi lese rapporten nøye. Men umiddelbart vil jeg anbefale at Samferdselsdepartementet tenker langsiktig. Norge vil være tjent med et kraftfullt testsenter i Fiskebøl, påpeker Norvoll.

 Ber om møte med departementet

Nå ligger rapporten og veien videre i Samferdselsdepartement.

-Vi vil nå be om møte med politiske ledelse i Samferdselsdepartementet for å drøfte de spennende mulighetene som ligger i rapporten, avslutter Norvoll.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter