Dønna Fiskemottak vil i neste måned installere LOPPA200, som vil være den første ordinære sløye- og kappemaskin fra Havfront på land, skriver selskapet i en melding.

- Dønna fiskemottak ønsket vår maskin siden den var liten, enkel og brukervennlig. Det å kunne installere LOPPA på land blir spennende, sier daglig leder Marius Strømmen i Havfront.

Dønna Fiskemottak sin daglige leder Tobias Sivertsen tok kontakt med Havfront for å få på plass en sløye- og kappemaskin til mottaksanlegget. Målet var å forenkle hverdagen både om bord for fiskerne som leverte til anlegget, men også for å gjøre driften av mottaket mer effektivt.

LOPPA200 både kapper og åpner buken alle typer hvitfisk, samtidig som hodet blir kappet av. Økt effektivitet ettersom den kan redusere bemanningen på sløyelinjene med 1 til 2 personer.

- Hvitfiskindustrien er viktig for Norge, men vi ser at økt fokus på videreutvikling og effektivisering vil være avgjørende for å lykkes. Havfront har hele tiden vært tydelige på at dette ønsker vi. Flere fiskemottak har etterspurt vår maskin til bruk på landanlegg. Inntil i sommer har ikke Havfront kunne benytte LOPPA på land da regelverket for maskiner på land er svært strengt, og kravene til drift og overvåkning er mye mer omfattende. Tilpassningen av maskinen for bruk på land har tatt noe tid, men nå er maskinen klar for bruk, sier daglig leder Marius Strømmen i Havfront.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter