Foto: Mowi

Styret i Mowi har besluttet å innføre et produktivitetsprogram hvor målet er å redusere antall ansatte med 10 prosent innen 2024, melder selskapet i forbindelse med fremleggelsen av resultatene for andre kvartal. Dette skriver e.24.no.

– Det blir svært viktig å redusere kostnader fremover. Dette vil vi gjøre gjennom automatisering, digitalisering, forbedring av produksjonsprosesser og tilpasning av organisasjonen. Mowis strategi er fremdeles å vokse, og målet er å være netto jobbskaper også i fremtiden, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi i en kommentar.

Selskapet hadde rundt 15.000 ansatte ved utgangen av 2019, ifølge selskapets årsrapport. Basert på det tallet kan 1.500 jobber i selskapet bli rammet av den planlagte nedbemanningen. Mowi understreker at lønnskostnaden etter fôr er den største kostnaden for selskapet.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter