Geir Ove Aaker, Jonny Berfjord, og Arnt Inge Aaker vil sette litt pengene fra salget av Dønna Havfiske i arbeid. Foto: Morten Hofstad

Morten Hofstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Etter salget av Dønna Havfiske AS, har den tidligere redertrioen delt pengene.

Nøyaktig salgssum for Dønna Havfiske har så langt ikke blitt bekreftet, men på informert hold ble det tidligere i år snakket om et bruttobeløp et sted mellom 1,1 og 1,2 milliarder kroner fra kjøperen Dahl Fiskeri i Bodø.

Stor kvoteverdi

Årsaken til den høye salgssummen har sammenheng med at ringnotsnurperen Åkerøy var blant de høyest «strukturerte» fartøyene i landet, som vil si båten hadde størst kvote innenfor pelagiske fiskerier (sild, makrell, lodde).

Kvotestørrelsen var bygd opp over mange år med godt fiske, og gode kjøp og salg av fartøyer.

Differansen mellom det som skal ha vært brutto salgssum, og beløpet de tre eierne nå har fordelt seg imellom, har trolig sammenheng med oppgjør av gjeld eller andre forpliktelser.

Satte ny kurs

Etter 10. januar i år, da salget av Dønna Havfiske AS ble gjennomført, startet umiddelbart arbeidet med å stake ut kursen videre for de tre rederne, som til sammen satt med et beløp i milliardklassen på konto.

– Konsernet har primært drevet virksomhet innenfor fiskerinæringen. Selskapet har nylig solgt aksjene sine i Dønna Havfiske AS. Per dags dato eier selskapet en stor bankbeholdning og aksjer i enkelte lokale selskap.

Slik omtales status etter salget i planen som beskriver en oppsplitting (fisjon) av det felles eierskapet Dønna Invest i tre separate firma eid av de tre eks-rederne.

– Bakgrunnen for fisjonen er at eierne ønsker å skille lag for å stå friere til å velge sine egne investeringsprofiler, heter det videre i redegjørelsen.

Tre nye firma

Av dokumentene framgår det at da alle forpliktelser var gjort opp etter salget av rederiet, sto 953 millioner kroner igjen til fordeling.

Fisjonen ble gjennomført slik at pengene ble fordelt etter eierandelen de tre hadde hatt i Dønna Invest AS.

¤ Jonny Berfjord startet Berfjord Invest AS ved å skyte inn 340.186.046 kroner.

¤ Arnt Inge Aaker startet Arnt Inge Holding AS ved å skyte inn 313.187.008 kroner.

¤ Geir Ove Aaker startet Geir Ove Invest AS ved å skyte inn 299.687.568 kroner.

Planer

Ingen av de tre ønsker å si noe om prosessen rundt vinterens salg, eller hva de tenker å bruke pengene på i fortsettelsen.

Som Helgelands Blad skrev i forrige uke har de tre gått sammen om å starte firmaet Åkerøya AS, som har presentert planer om å sette opp et næringsbygg i Åkervågen.

¤ Utover dette holder de tre eks-rederne kortene tett.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter