Det 90 mål store industriområdet gjør det enklere å utvide virksomheten den dagen det skulle bli aktuelt

Knut Sandersen knut@ytringen

Det er travle dager på Svaberget hvor det nye settefiskanlegget reises. Mellom 50 og 55 arbeidere er i sving for å se til at overleveringsfristen desember neste år blir overholdt.

 Det gamle settefiskanlegget vil inngå i produksjonen til det nye. Konsesjonen er hele ti ganger så stor som dagens produksjon, og når det nye anlegget er oppe og går for fullt vil SinkabergHansen kunne produsere mellom 2.000 og 2.500 tonn i året. I tillegg vil fisken være lengre tid på land før den settes ut.

– Med det reduserer vi tiden i sjøen til ti måneder, og med brakkleggingstiden så får vi en fast årlig syklus, forklarer prosjektleder Aleksander Lundseng.

Ferdig til jul 2021

Det går mot en fin julegave for SinkabergHansen når hele anlegget skal overtas etter endt byggeperiode. Vel, helt julegave er det vanskelig å si at det er ettersom selskapet selv må dekke kostnadene.

– Vi ligger godt i rute til den dagen, men det som er spennende er når vi skal tørre å ta det i bruk for å legge rogn. Den dagen kommer tidligere, men den datoen er det ikke lett å være konkret på ennå. Men det blir en gang i løpet av våren neste år, sier Lundseng.

Mange aktører

Det er to totalentreprenører på prosjektet. Akva Group Land Based Norway på Sømna har fått kontrakten på prosessanlegget mens GL-bygg blant annet er leverandør av 6.600 kubikk med plasstøpt betong. I tillegg er det en rekke underleverandører som leverer til det nye anlegget.

– At det er så stor byggeaktivitet ellers i regionen er med på å presse prisene oppover for oss som utbyggere, men når det er sagt så vi er godt fornøyde med de som leverer til oss her på dette prosjektet, sier Lundseng.

Mellom 50 og 55 arbeidere jobber for at prosjektet med en kostnadsramme på 700 millioner kommer i mål, og at 15 arbeidsplasser omsider kan starte sine planlagte arbeidsoppgaver i det 13.200 kvadratmeter store anlegget.

Holder rammene

– Vi har hatt noen utfordringer underveis, men de har vi klart å løse uten for store konsekvenser for fremdrift eller økonomi. Korona har vi gjort en rekke tiltak rundt og mot slik at den har vi heldigvis merket lite til. Til tross for at vi har arbeidere fra både Polen, Latvia og Litauen. Litt utfordring har det vært med tanke på innreise, men det har løst seg, forklarer Lundseng.

På leveransesiden er det en stålforsyning fra Italia via England som har stoppet opp som følge av pandemien.

– Nå har første leveranse kommet en måned forsinket, og slipper vi unna med det så skal vi være fornøyde.

At det nye anlegget ligger i Trøndelag mens det gamle ligger i Bindal har ført til at alle søknader må sendes til to ulike fylkesinstanser.

– En ekstra utfordring som vi må ta på strak arm, smiler Lundseng.

Velger lokalt når det er mulig

SinkabergHansen er opptatt av å bruke det lokale næringslivet så langt det er mulig. Mange av arbeiderne bor på brakkerigg på den 90 mål store industritomta, og de trenger mat.

– Vi gikk bort i fra å leie store nasjonale aktører for å drive kantinen på området. Isteden har vi leid inn lokale folk, og de har fått beskjed om å handle lokalt og fordele innkjøpene på de tre butikkene vi har i Bindal. Det er også lokalt firma som har ansvaret for renholdet, forteller prosjektlederen som er opptatt av å bruke lokale firma selv om det koster litt mer.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter