Vil hente 1 milliard. Aker Solutions, her ved konsernsjef Luis Araujo. Foto Morten Hofstad

Offshore vind-virksomheten i Aker Solutions har nå blitt overført til Aker Offshore Wind Holding og karbonfangstvirksomheten er overført til Aker Carbon Capture. Det fremgår av en melding fra selskapet. Selskapet vil hente penger til datterselskapene gjennom rettede emisjoner.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter