Utgivelsesplan 2021:
 
16. mars
15. juni
28. september
7. desember
 
Distribusjon:
• Innstikk i Finansavisen (Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Oslo og sentrale Østlandsområdet)
• Innstikk Helgelands Blad
Opplag papirutgave: 15.300 ex
 
Annonsepriser 2021: (NOK eksl. mva)
Forside   246 x 71mm               kr. 20.000,-
Side 3     246 x 365mm             kr. 29.900,-
Siste side 246 x 365mm            kr. 35.000,-
1/4-side 121 x 181mm / 246 x 89mm       kr. 9.980,-
1/2-side 246 x 181mm / 121 x 365mm     kr. 15.990,-
1/1-side 246 x 365mm              kr. 27.000,-
 
Annonsepriser havpuls.no 2021 (NOK ekskl. mva)
Banner   800 x 270 pix        1.600,- pr mnd

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390