OceanFarm.fotoSalMar

Åpner store muligheter for bærekraftig vekst i havbruk

 

Foto: SalMar

Ved sitt tilsagn om åtte utviklingstillatelser til MariCulture AS, har Fiskeridirektoratet gitt et viktig håndslag til ledende norske havbruks- og marintekniske kompetansemiljøer som for første gang vil gjøre det mulig å etablere oppdrett i det åpne hav. Det vil forsterke Norges posisjon som globalt ledende i offshore havbruk. MariCulture vil nå gå videre med realiseringen av Smart Fish Farm som har en investeringsramme som er estimert til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver selskapet i en melding.

Det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid i videre prosjektering før den nye store merden kan bygges og tas i bruk. Målet er å etablere enheten i det åpne hav utenfor trøndelagskysten, i sterkt værutsatte sjøområder. Noe liknende er tidligere aldri utprøvd, og et viktig aspekt vil bli å teste samhandlingen mellom teknologi og biologi i de eksponerte omgivelsene.

Fiskeridirektoratet har fastsatt detaljerte krav og målekriterier som MariCulture naturligvis vil ta sikte på å oppfylle til punkt og prikke.

I sitt tilsagn beskriver direktoratet i detalj hvordan konseptet på vesentlige områder skiller seg fra den eksisterende havmerden, Ocean Farm 1. Den vil tåle vesentlig mer eksponerte områder og ha dobbelt så stor kapasitet. Men viktigste forskjell er at den i midten vil være utstyrt med en lukket søyle for behandling av fisk, kontroll og styring av enheten, samt et avansert system for transport av fisk knyttet til åtte omkringliggende produksjonskammer.

Denne nye utstyrsteknologien vil kunne bidra til å realisere regjeringens og stortingets ambisjoner om å gjøre Norge til verdens ledende sjømatnasjon. Enheten vil forene viktige miljøegenskaper ved åpen merd og lukket teknologi. Smart Fish Farm vil vær svært beskyttet mot miljøpåvirkning fra andre anlegg, i de ytre havstrømmene på eksponerte områder uten begrensninger langt hele norskekysten. Samtidig vil all behandling av fisk skje i lukkete omgivelser uten utslipp.

Prosjektet vil kunne få stor betydning for norsk havbruks konkurranseevne også på lang sikt. Det investeres i dag milliarder i landbasert oppdrett i USA og andre store markeder for norsk laks. Landbasert oppdrett kan drives over store deler av verden, uten de naturgitte fortrinn ved produksjon av atlantisk laks i dens naturlige omgivelser i åpent hav langs norskekysten.

MariCulture vil nå sette inn alle nødvendige ressurser for å realisere Smart Fish Farm, i nært samarbeid med ledende norske kompetansemiljøer.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter