miljøbilde sjømatNorge

Blir Nord-Norges første fagskole innen havbruk 

Foto: Ingun Mæhlum/Sjømat Norge

Norsk Havbruksskole har fått fagskolegodkjenning. Endrer nå navn til Norsk Havbruksfagskole.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har gitt Norsk Havbruksskole på Toft brygge utenfor Brønnøysund godkjenning som fagskole med studietilbudene Havbrukstekniker (30 studiepoeng) og Driftsleder Havbruk (60 studiepoeng). Foreløpige planer tilsier oppstart i januar 2020, skriver skolen i en pressemelding.

Først i nord

Søknadsprosessen startet allerede i november 2016, men flere endringer i fagskoleloven underveis har gjort prosessen mer krevende enn forventet. Men nå foreligger godkjenningene, og Nord-Norge har dermed fått sin første fagskole innen havbruk.

– Med godkjenning av Norsk Havbruksfagskole, er målet om et opplæringssenter innen havbruk på alle kompetansenivå nådd. Norsk Havbruksakademi kan nå tilby fag- og sertifiseringskurs, fagutdanning på videregående nivå (Havbruksakademiet) og høyere utdanning på fagskolenivå. Norsk Havbruksakademi har også en intensjonsavtale med Nord Universitet om samarbeid for kurs på bachelor- og mastergradsnivå.

Fagskolestudiene er etablert i samarbeid med flere sentrale aktører i den lokale havbruksnæringen. Næringen er representert både i skolens faglige råd og i styret, og dette vil sikre at fagskolestudiene til enhver tid er i tråd med bransjens krav og behov.

Lokal støtte

Den lokale havbruksnæringen har støttet etableringen av Norsk Havbruksakademi, og Norsk Havbruksfagskole har inngått samarbeidsavtaler med Sinkaberg Hansen AS, Akva Group Land Based Norway AS, MOWI Norway AS, Torgnes AS, Grytåga Settefisk AS, Aquaculture Innovation AS og Vegalaks AS/Vega Sjøfarm AS.

Praktisk tilnærming

Havbruksteknikerstudiet har et omfang tilsvarende ett semester på fulltid og gir oppdatert kunnskap innen fiskevelferd, fôring og driftsteknikk samt seks sertifiseringer som i dag kreves for å kunne uføre arbeidsoppgavene på et moderne, sjøbasert oppdrettsanlegg.

Driftslederstudiet har et omfang tilsvarende to semestre på fulltid. I tillegg til de temaer som inngår i havbruksteknikerstudiet, omfatter driftslederstudiet sentrale forhold i en operativ lederrolle som kvalitetssystemer og risikostyring, HMS og krisehåndtering samt relasjonsledelse.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter