Ocean Farm 1 Birds eye view

SalMar går videre med oppdrett i det åpne hav 

Foto: SalMar ASA

MariCulture AS og SalMar ASA har bestemt seg for ikke å påklage Fiskeridirektoratets delvise avslag på søknaden om 16 utviklingstillatelser for å utvikle fullskala oppdrett i det åpne hav, skriver selskapet i en melding. Dermed vil selskapene gå videre i dialog med direktoratet om nærmere betingelser og målkriterier for tildeling av 8 slike tillatelser.

SalMar begrunner denne beslutning med ønsket om å sette alle krefter inn på å realisere selskapets havstrategi. Dette er en strategi som er viktig for Norge og norsk oppdrettsnæring, i en tid med knapphet på bærekraftige lokaliteter i kystnære områder og en sterkere konkurranse fra bl.a. landbasert oppdrett som kan etableres over hele verden. 

Forutsatt enighet med myndighetene om nærmere betingelser for de nye konsesjonene, er SalMar gjennom sitt datterselskap MariCulture innstilt på å gå videre med prosjektet. Dette blir i så fall verdens første anlegg konstruert for oppdrett utaskjærs, i åpent hav.  Investeringskostnadene er foreløpig beregnet til ca. 1,5 milliarder kroner. Den spesialdesignede dypvannsmerden - som har fått benevnelsen «Smart Fish Farm» - vil kunne etableres i sterkt værutsatte områder 20-30 nautiske mil utenfor de norske kystlinjene.

Den nye dypvannsmerden vil bli utviklet i nær samarbeid med verdensledende norske kompetansemiljøer.

 Smart Fish Farm er spesialdesignet for oppdrett i det åpne hav. Den avanserte produksjonsenheten vil kunne ta dobbelt så mye fisk som Ocean Farm, og har kapasitet til å produsere 3 millioner laks fordelt på sine 8 produksjonskammer. Den vil bli ca. 70 meter høy, og med en diameter på ca. 160 meter. Den vil bli utstyrt med en lukket, bærende sentrumssøyle, som vil være anleggets kontrollenhet og forskningslaboratorium. Dessuten vil denne søylen - som vil være på størrelse med verdens største lakseslakteri - gjøre det mulig å behandle fisk mot lus og sykdom i lukkede systemer. Siktemålet er å forene de beste egenskapene ved åpne og lukkete oppdrettsanlegg i en og samme enhet. Det vil bli stilt krav til sikkerhet på linje med oljenæringens plattformer offshore. 

Prosjektet vil bli fulgt opp gjennom et nært samarbeid med NTNU, SINTEF og Kongsberg Gruppen.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter