lakspais.fotoMariann Vatne

Marine Harvest endrer navn til Mowi ASA

Foto: Mariann Vatne

- Mowi er et godt navn som reflekterer gründerånden som har utviklet selskapet de siste 50 årene. Fra den første laksen i 1964 har vi vokst til å bli et globalt, helintegrert selskap, som dekker stamfisk, fôrproduksjon, oppdrett, videreforedling og salg, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i ei pressemelding tirsdag morgen.

Navnet MoWi kommer fra gründeren Thor Mowinckel, som på 60-tallet etablerte oppdrettselskapet MoWi som senere ble Hydro Seafood og deretter Marine Harvest. MoWi slaktet den første oppdrettslaksen på Sotra i april 1971, og startet med det for alvor det norske lakseeventyret.

På midten av 90-tallet kom MoWi, senere Hydro Seafood, inn på eiersiden i Nova Sea på Lovund, og er bakgrunnen for at Marine Harvest i dag eier 48 prosent (direkte og indirekte)

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter