Ny direktør for nordområdene

Ingrid Sølvberg blir ny direktør for Norskehavet og Barentshavet.

Sølvberg kommer fra stillingen som kommersiell leder i Centrica. og har tidligere hatt en rekke fag- og lederstillinger i Statoil innen anleggstekniske og strategiske områder.

Spennende utfordringer

- Jeg gleder meg til å jobbe med Norskehavet og Barentshavet. Som petroleumsprovinser er disse områdene i ulik fase og har ulike utfordringer. Det blir spennende og utfordrende å ha en sentral rolle med forvaltning av petroleumsressursene i nord på en god måte på vegne av samfunnet, iser hun i en melding fra Ojedirektoratet. Sølvberg er utdannet sivilingeniør innen marinteknologi ved Norges tekniske høgskole (1994).

- Som teknolog synes jeg det er særlig interessant å følge funn og felt som krever innovativ tenking både i utbyggings- og driftsfasen. Det gjelder i høyeste grad Norskehavet og Barentshavet, sier hun. Deler av disse områdene er værharde, dessuten må selskaper og myndigheter løse utfordringer knyttet til for eksempel dypt vann, reservoarer med høyt trykk og høy temperatur, is og store avstander.

Fra modent til uutforsket

Som direktør får Sølvberg hovedrollen i Oljedirektoratets arbeid med Norskehavet og Barentshavet. Norskehavet er et forholdsvis modent område med 16 produserende felt – det første, Draugen, ble satt i drift i 1993. Barentshavet regnes som en umoden petroleumsprovins. Snøhvit ble satt i produksjon i 2007, mens Goliat er under utbygging. Ellers er det gjort mange spennende funn i Barentshavet de siste par årene.

Åremålstilling

Sølvberg skal ha en tett dialog med Olje- og energidepartementet og med næringen. Direktør for Norskehavet og Barentshavet er en lederfunksjon innenfor Oljedirektoratets rotasjonsordning. Funksjonstiden for direktørstillinger i Oljedirektoratet er for tiden inntil seks år. Sølvberg erstatter Torsten Bertelsen, som gikk til Petoro tidligere i år melder Oljedirektoratet i en pressemelding

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter