Novatek tankers1

Novatek bygger og planlegger i Nordområdene 

To av de spesialbygde tankerne for Yamal LNG laster i Sabetta. Den foreløpig siste i serien på 15, som bygges ved Daewoo i Sør-Korea, ”Vladimir Vize”, ble sjøsatt 11. september. Foto: Novatek.

Leiv Nordstrand, HavPuls

Det store russiske gasselskapet Novatek satte i drift andre byggesteg på LNG-anlegget på Yamalhalvøya i sommer og venter det tredje og siste i gang rundt årsskiftet. Samtidig er selskapet i gang med planene for et nytt Arctic LNG 2 på Gydan-halvøya på andre siden av Ob-bukta. Som ledd i Arctic LNG 2 er Novatek alt i gang med å bygge et stort verft og fabrikkanlegg like utenfor Murmansk. Det er kalt Kolskaya Verf/Kola Yard eller Novatek Murmansk.

Arbeidet begynte i 2017 med å rydde og planere et 150 hektar stort område. Etter planen skal verftet når det er ferdig utbygd, ha to tørrdokker. Det nye LNG-anlegget skal bygges i moduler ved verftet og fraktes østover og plasseres på grunt vann kloss ved land. Den norske energiservicegruppen Norwep (Norwegian Energy Partners) var i drøfting med Novatek under et seminar i Moskva i sommer om dette prosjektet.

Markedet for LNG er voksende av flere grunner. Den ene er at naturgass erstatter kjernekraft og utslipp fra forurensende kullfyrte kraftverk, ikke minst i Kina. Den andre er at det fra 2020 er slutt på tungolje som drivstoff i den internasjonale handelsflåten. Gjennom krav bestemt av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO i London er det fra 2020 ikke lov å slippe ut mer enn 0,5 % svovel fra skip, mot nå inntil 3,5. LNG som drivstoff er her et alternativ.

Omlasting

Samtidig er Novatek i diskusjon med de russiske myndighetene om løyve til å bygge to store omlastingsterminaler for LNG. Den ene vil selskapet ha på europeisk side av Den nordlige sjørute (NSR), i nærheten av Kola-verftet. Den andre skal bygges på østsiden av NSR, på Kamtsjatka, for omlasting av gass for asiatiske mottakere, vesentlig i Sør-Korea, Kina og Japan.

Motivet for terminaler og omlasting er å begrense fraktkostnadene og effektivisere transporten med de dyre spesialbygde isbrytende tankskipene, som nå går helt fram til mottakere i Europa og Asia. Meningen er å laste om den flytende naturgassen til vanlige LNG-tankere som tar den videre til de respektive destinasjoner.

En terminal ved Murmansk kan ta noe tid å få på plass fordi Kolafjorden er et strategisk viktig område. I mellomtiden er ikke adm. direktør Leonid Mikhelson i Novatek fremmed for tanken om å drive omlasting skip-til-skip på norsk side av grensa, slik det før har vært gjort med oljelaster som skal vestover.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter