avtale AkerBP Lovoldtools

TOOLS Løvold AS inngår rammeavtale med AkerBP ASA

Bilde: Kyrre Sørensen, Aker BP, Lars Vestnes, TOOLS Løvold AS, Wiebke Zylmann, avd. leder Sandnessjøen TOOLS Løvold og Bjørn Ove Åselid, Supply Chain Aker BP

TOOLS Løvold AS har signert en rammeavtale om leveranse av forbruksmateriell til Skarv FPSO. Aker BP er operatør for dette olje- og gassfeltet i Norskehavet 210 km vest for Sandnessjøen.

Rammeavtalen omfatter leveranser av forbruksvarer innenfor en rekke varegrupper, blant annet festemidler, elektromateriell, verktøy, transportutstyr, kjemiprodukter, kappe- og slipeutstyr, verkstedmaskineri og hydraulikk.

Rammeavtalen er inngått for en periode på inntil 8 år, 4 år med opsjon på 2 + 2 år. Estimert verdi på avtalens leveranser er 6 – 8 millioner over 4 år med tilsvarende omfang for opsjonsperioden.

TOOLS Løvold AS er svært fornøyd med den tilliten som de har fått. Dette er et eksempel på viktige ringvirkninger som resultat av at Aker BP har stort fokus på å legge til rette for at lokale selskaper med konkurranse dyktig kompetanse og leveringsevne kan komme i posisjon som samarbeidspartner, skriver selskapet i en melding.