700pix   Kristin platform   Photo Harald Pettersen   Statoil

2.000 ledige oljejobber i Rogaland – må hente folk i utlandet

Foto: Harald Pettersen, Equinor

Av NTB

Av 5.000 ledige jobber i Rogaland kan så mange som 40 prosent av dem knyttes til oljesektoren. Ifølge Stavanger Aftenblad må Nav rekruttere folk i utlandet. Neste års investeringer offshore oppjusteres med ti milliarder kroner.
Etter oljeprisfallet i 2014 forsvant mellom 40.000 og 50.000 personer fra oljesektoren. Rogaland gikk fra å ha lavest arbeidsledighet i landet, mellom 1 og 2 prosent, til å været et av fylkene med høyest ledighet på 3,5 prosent brutto, ifølge Aftenbladet. Likevel klarer ikke fylket å fylle de oljejobbene som nå skal være tilgjengelige.

– Tallet på ledige jobber i Rogaland er nå atskillig høyere enn på samme tid i fjor. Enkelte fagfolk er det vanskelig å få tak i, og vi må rekruttere i utlandet, sier fylkesdirektør Truls Nordahl i Nav Rogaland til avisen.
Torsdag oppjusterer SSB anslagene for neste års investeringer i offshoresektoren med rundt ti milliarder kroner, til totalt 165 milliarder.
En viktig årsak til mangel på folk er at det går bra i mange bransjer, i nesten hele landet, slik at det blir kamp om fagfolkene.
Av 2.500 ledige stillinger lyst ut i Rogaland i juli, var det flest innen ingeniør/IKT, med 468 utlyste.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter