IslandFrontier

Ap går inn for ingenting 

LESERINNLEGG

 Vi krever en ansvarlig, stabil og forutsigbar petroleumspolitikk

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre gikk til Stortingsvalget 2017 med påstander om at de ville skape forutsigbarhet for olje- og gassindustrien. De skulle legge kunnskap til grunn før man tok stilling til hvor det vil være forsvarlig å åpne nye havområder for utvinning av olje og gass.

Ingen av disse tre partiene kan nå se seg selv i speilet og skryte av seg selv i Nordland.

Stor skuffelse

Det er med stor skuffelse vi nå ser at deler av Nordland Arbeiderparti ser ut til å gjøre en radikal endring i olje- og gasspolitikken. Tidligere har man vært klar på at kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger, det har også vært argumentasjonen til Ap i debatten om Nordland VI, VII og Troms II.

Hvorfor har man plutselig fått det så travelt med å snu?

Frp og Høyre har vært i regjering siden 2013, de har også vært kjent med Ap sin politikk. Hvorfor har de ikke brukt muligheten til å samarbeide med Ap for å komme i gang med en konsekvensutredning?

De burde fulgt opp egne løfter i denne perioden og benyttet den muligheten som var.

Lite mindretall

Argumentasjonen fra Ap er at det ikke er mulig å komme i gang nå. Det er ingen politiske konstellasjoner som kan få gjennom et vedtak. Flertallets politikk blir blokkert av et lite mindretall på Stortinget. At man da velger å kaste inn håndkleet, i stedet for å stå på den stødige politikken som har vært til nå, skuffer oss stort.

Samtidig prøver man på nytt å gjøre alle til lags, nå med å si at området ikke skal vernes. Men vi frykter for at det dessverre er akkurat det som vil være konsekvensen av spillet som nå pågår. I stedet for å bidra til vekst og utvikling av industrien i nord, med alle de gode ringvirkningene det gir for lokalsamfunn og distrikt, velger man nå å gå inn for ingenting.

Vekst og utvikling

Vi skal delta i debattene som kommer, vi skal bidra til fokus på vekst og utvikling i Nordland. Og ikke minst skal vi ta ansvar for at saken også kommer i et nasjonalt perspektiv, da vi alle vet at fellesskapet er avhengige av inntekter fra denne næringen for å kunne levere gode velferdstjenester.

Finn Allan Westjord, Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør-Troms

Tommy Nystad, Fellesforbundet Helgeland

Eva Safrine Aspvik, Industri Energi, Haugvik Industriarbeiderforening

Roger Hedstrøm, Industri Energi, Norwegian Crystals

Per Roar Aas, Industri Energi, Rana Metall Kjemiske Fagforening

Gunnar Kildal, Industri Energi, Polarsirkelen Kjemiske Fagforening

Rune Krutå, Industri Energi, Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening

Frode Boltfjord, Industri Energi, Aker BP Bedrifts Club

Ola Eriksen, Industri Energi, Aker BP Sandnessjøen

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter