aker barents

Ap snur, hva så? 

Foto: Aker

Lederartikkel i Helgelands Blad 10. august

 Den siste ferieuka har Nordland Ap brukt til å «snu» i spørsmålet om olje og gass-aktivitet utenfor Lofoten og nordover.

LEDERI Arbeiderpartiet, der flere fylkeslag allerede har landet på «nei», vil holdningen til det berørte fylket, Nordland, veie tungt når partiprogrammet skal vedtas. Når fylkesleder Bjørnar Skjæran i dagens avis legger breisida til, sammen med Bodø Ap og de fleste lokallagene i Lofoten og Vesterålen, bør ingen være i tvil om hvor det bærer.

Høyre og Frp bjeffer over snuoperasjonen i Ap. De tre partiene kunne løst saken gjennom et forlik i Stortinget. Men regjeringspartiene har selv bidratt til å legge saken «død» gjennom å signere samarbeidsavtalen med Venstre og Krf, og derigjennom sikret nøkkelkort til regjeringskontorene. Slik spørsmålet om konsekvensutredning nå tar veien, er saken håpløst tapt for industrien.

Spørsmålet er da; hva så?

For det første vil ikke industrien få tilgang på sjøareal som er grundig utredet, der funnsannsynligheten antas å være størst på hele norsk sokkel. For Sandnessjøen kunne en eller flere utbygginger vest av Lofoten skapt varig aktivitet på allerede ferdige anlegg, som har ledig kapasitet.

Men industrien har lest det politiske kartet i lang tid. Derfor kjøres det på med utbygginger og leteprogrammer utenfor Nordland, som kan skape betydelig aktivitetsøkning både på sokkelen og på land, i flere tiår framover. Regjeringen har åpnet rekordstore areal for nye leteprosjekter, både i Norskehavet og Barentshavet.

I siste utgave av vårt magasin HavPuls viste vi hva som har skjedd bare så langt i år. «Giganter girer opp», lød førstesiden. I septemberutgaven kommer vi med mer stoff om det samme.

Hele debatten om verdens stadig voksende energibehov, og hensyn til miljø, er komplisert og viktig. Det vanskelige poenget handler om begrepet «energimengde». En av våre ti gassrørledninger til Europa eksporterer større mengde energi enn all fornybar kraftproduksjon i Norge, til sammen. Ingen har noen «quick fix» for å erstatte den karbonbaserte energien, bortsett fra lovende forsøk på å ta karbon ut av utslipp. Naturgass fra Nordland bidrar allerede til å stenge kullkraftverk i Storbritannia.

Kampen om Lofoten har vært slagordpreget, følelsesbasert, og tidvis direkte dum. At Nordland Ap nå henger seg på var kanskje ikke mer å vente for et parti i rådvill søken etter velgere. Men den faktiske utviklingen på sokkelen går faktisk motsatt retning.

Motstanderne av landets viktigste inntektskilde, garantisten for velferdsstaten, vinner kanskje kampen, men taper krigen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter