Johan castberg flyter

Johan Castberg-utbyggingen godkjent

- Det er en glede for meg å godkjenne utbyggingsplanen for Castberg-feltet. Utbyggingen er et gigantisk industriprosjekt med høy lønnsomhet. Et bredt flertall i Stortinget støtter utbyggingen og hovedtrekkene regjeringens petroleumspolitikk. Dette er avgjørende for framtidig verdiskaping i vår største og viktigste næring, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

- Castberg-utbyggingen vil skape store verdier for felleskapet gjennom inntekter til staten og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen. Ringvirkningene i Nord-Norge vil bli betydelige både i utbyggings- og driftsfasen. Jeg har stor tro på at det kommer flere prosjekter i Barentshavet framover og at olje og gass vil bety enda mer for den nordlige landsdelen, fortsetter Søviknes.

Utbyggingen av Castberg-feltet vil medføre betydelig sysselsetting i norske bedrifter. Nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen er av operatøren beregnet til om lag 47 000 årsverk i norske bedrifter, fordelt over perioden 2017–2024. I driftsperioden er nasjonale sysselsettingsvirkninger beregnet til i overkant av 1 700 årsverk i et normalt driftsår.

Utbyggingen vil gi positive ringvirkninger for Nord-Norge både i utbyggings- og driftsfasen. Samlede regionale sysselsettingsvirkninger i Nord-Norge i utbyggingsfasen er beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Årlige regionale sysselsettingsvirkninger i driftsfasen er beregnet til om lag 470 årsverk i et normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Operatøren planlegger å legge driftsorganisasjonen til Harstad og helikopter- og forsyningsbasen til Hammerfest.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter