Statoil har gjort gassfunn i Iskrystall-prospektet i Barentshavet

Men de var på jakt etter olje.

 

Brønn 7219/8-2, som ble boret av boreriggen West Hercules, har påvist en gasskolonne på omtrent 200 meter. Statoil anslår volumene i Iskrystall til mellom 6 og 25 millioner fat oljeekvivalenter.

Iskrystall var det andre av fire prospekter som skal bores i Johan Castberg-området i år med sikte på å påvise ytterligere volumer for Johan Castberg-utbyggingen. Første prospekt, Nunatak, resulterte i et lite gassfunn.

Fant ikke olje

- Vårt hovedmål var å finne olje i Iskrystall, men det ble dessverre ikke oppnådd. Vi tror fremdeles at vi kan påvise mer oljeressurser i Johan Castberg-området og vil fortsette letearbeidet vårt med ytterligere to brønner i Skavl- og Kramsnø-prospektene, sier Gro G. Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Et omfattende datainnhentingsprogram ble gjennomført i Iskrystall-brønnen, blant annet innhenting av kjerneprøver, wireline-logging og væskeprøvetaking. Dette gir verdifull geologisk informasjon om Johan Castberg-området.

I juni 2013 besluttet Statoil og partnerne i Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet å utsette investeringsbeslutningen for prosjektet for å sikre ytterligere modning av ressursbasen og feltutviklingsplanene for prosjektet. I tillegg er det usikkerhet knyttet til de skattemessige rammebetingelsene for prosjektet. 

De gjenværende letebrønnene må bli boret og det pågående arbeidet med feltutviklingsplanene må bli fullført før partnerne vil ta en investeringsbeslutning for prosjektet.  

Etter fullføring av Iskrystall går boreriggen West Hercules tilbake til lisens PL532 for å bore Skavl-prospektet. Skavl ligger omkring 5 km sør for Skrugard-funnet (nå en del av Johan Castberg).

Statoil er operatør for produksjonslisens PL608 med en eierandel på 50 prosent. Lisenspartnerne er Eni Norge AS (30 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

Kilde Statoil

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter