viewpoint seafarm

Viewpoint Seafarm fikk nei fra Fiskeridirektoratet 

Konseptet til Viewpoint Seafarm bidrar ikke til å løse miljø- og arealutfordringer.

Det er konklusjonen i avslagsbrevet fra Fiskeridirektoratet til Haugesund-selskapet Viewpoint Seafarm, melder nettstedet ilaks.no

Konseptet tar utgangspunkt i oppdrett på eksponerte lokaliteter ved bruk av en boreplattform fra petroleumsnæringen.

Fiskeridirektoratet har blant annet sett på om konseptet kan løse miljøutfordringer. Det blir hevdet i søknaden at oppdrettsanlegget vil være tilnærmet rømningssikkert.

Direktoratet skriver at overskylling av merdene ikke er omtalt i søknaden, og kan være et «potensielt faremoment». Basert på blant annet dette, finner Fiskeridirektoratet ikke det godtgjort at konseptet vil bidra til å redusere næringens utfordringer med rømninger.

Eksponeringsgrad på testlokalitet avgjørende
Viewpoint Seafarm, som blant annet er støttet av Nova Sea, har sett seg ut lokaliteten Blikkvær i Rødøy kommune på Helgelandskysten som testlokalitet for prosjektet.

Ifølge Fiskeridirektoratet er det eksponeringsgraden på testlokaliteten som legger grunnlag for Fiskeridirektoratets vurdering om prosjektet kan bidra til å løse næringens arealutfordringer.

– Når man legger dette til grunn vurderer Fiskeridirektoratet det slik at det omsøkte prosjektet ikke vil bidra til å ta akvakulturnæringen til mer eksponerte områder enn hvor den opererer per i dag.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter