MiljøbildeMidtNorsHavbruk

NTS kjøper vekst for 163,4 millioner kroner

Bilde: Midt-Norsk Havbruk

Midt-Norsk Havbruk (MNH), et datterselskap av børsnoterte NTS, har kjøpt 780 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse), tilsvarende én matfiskkonsesjon, for 163,4 millioner kroner gjennom auksjonen til Nærings- og Fiskeridepartementet.

Veksten er øremerket produksjonsområde Nord-Trøndelag med Bindal, opplyser selskapet i en børsmelding.

MNH eier fra før MTB på 12.076 tonn, inklundert en FoU-konsesjoner på 1.000 tonn og utviklingskonsesjoner på  3.120 tonn.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter