torgnes

Torgnes kjøper seg opp i Norsk Havbrukssenter

Foto: Brønnøysunds Avis

Torgnes AS har tilbudt Brønnøy kommune å kjøpe de over 22.500 aksjene kommunen har i Norsk Havbrukssenter til 700 kroner per aksje. Kommunestyret sa onsdag ja til avtalen, bak lukkede dører, melder Brønnøysunds Avis

 —Vi har gradvis kjøpt oss opp i selskapet fra i overkant av 30 prosent og til nå før transaksjonen med kommunen til cirka 56 prosent. For det første gjør vi dette fordi vi har stor tro på selskapet. Det andre er at nesten hele familien jobber i selskapet, og at det her også ligger litt lokalpatriotisme. Vi ønsker å sikre eierskapet lokalt, det er drivkraften, sier Torgnes.

Det er vel også et mål å sikre seg over 67 prosent eierskap i selskapet, som gir full styring i alle saker?

—Jo da, det er selvsagt også en del av dette. Jo høyere eierandel du har jo større innflytelse har du på selskapet, svarer Torgnes.

Torgnes AS har sendt likelydende tilbud til alle aksjonærene i Norsk Havbrukssenter AS. Torghatten ASA, Fish Farm International, SinkabergHansen og Nord Universitet har alle takket ja.

Dette utgjør et aksjekjøp for Torgnes AS på 5 prosent. I tillegg til kommunen, som nå har solgt sine 11,77 prosent av aksjene i havbrukssenteret til Torgnes AS, er samme tilbud gitt til Gustav Witzøe-eide Fjord Marin Holding AS, som sitter på rundt 27,5 prosent av aksjene og til Bjarne Mørk-Eidem som eier cirka 0,25 prosent. Hos de to sistnevnte har ikke Torgnes AS fått et svar ennå, og disse to aksjonærene har i utgangspunktet forkjøpsrett og kan dermed kjøpe aksjer tilsvarende eierandelen de har i dag av potten på cirka 17 prosent fra de fem aktørene som nå har solgt til Torgnes AS.

Hvis Mørk-Eidem og Fjord Marin ikke benytter sin forkjøpsrett vil Torgnes AS ha kontroll over drøyt 72 prosent av aksjene i havbrukssenteret, hvis forkjøpsretten brukes fullt ut av begge parter vil Torgnes AS likevel sitte på om lag 67 prosent av aksjene og dermed også full kontroll over Norsk Havbrukssenter.

Selskap i kraftig vekst

Paul Birger Torgnes opplyser at selskapet har hatt en formidabel vekst de siste årene. I 2014 omsatte selskapet for cirka 24 millioner, i 2016 120 millioner og i år blir dette tallet mye høyere, ifølge Torgnes.

—Selskapet var kanskje Norges minste fiskeoppdretter fram til 2014. Nå har selskapet en årsomsetning på om lag 200 millioner kroner, og rundt 20 direkte ansatte. Men vi har også en langsiktig samarbeidsavtale med SinkabergHansen og mesteparten av oppdrettet drives i samarbeid med dem; der både lokaliteter, folk og utstyr brukes sammen. Fra basen på Toft har nok SinkabergHansen over ti ansatte knyttet til anleggene på Lismåsøy og på Varholmen, sier Torgnes.

Hva er planen framover?

—Vi har liggende søknader inne hos Fiskeridirektoratet på en del prosjekter, først og fremst innenfor utvikling og forskning. Det er en av tingene vi har satset mer på den siste tiden. Vi har søknad inne på fire utviklingskonsesjoner. Der har vi fått avslag og er inne i klageprosess. Nåløyet er trangt. I tillegg har vi over et år har hatt et ganske stort forsøk gående på oppdrett av torsk. Dette kjører vi sammen med forskningsselskapet Nofima i Tromsø, fôrleverandøren Skretting og et av Norges største selskap på hvitfisk, Insula. Dette har vært ett års samarbeid og torsken ser veldig lovende ut. Vi håper å se resultatet av dette gjennom høsten, sier Torgnes.

Kommunen bekrefter salg

I tillegg ser havbrukssenteret fram mot den kommende auksjonsrunden på konsesjoner. Der ligger det imidlertid an til å koste et tresifret antall millioner per konsesjon.

—Prisnivået er faktisk så høyt at det er usikkert om vi når opp, sier Paul Birger Torgnes.

BA får bekreftet både av Paul Birger Torgnes og Torgnes AS og ordfører Johnny Hanssen onsdag ettermiddag at kommunestyret har vedtatt å selge kommunens aksjepost i Norsk Havbrukssenter og at sluddseddel for transaksjonen er signert av begge parter. Ifølge ordføreren var vedtaket enstemmig. Den totale verdien på transaksjonen mellom Torgnes AS og kommunen er i overkant av 15,7 millioner kroner.

Torgnes vil selv ikke mene noe om lukkingen av aksjesalg-saken i kommunestyret, da han var inhabil i saksbehandlingen. Han bekrefter imidlertid at Torgnes AS ikke har bedt om at saken unntas offentlighet.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter