Norwegian Gannet

Slaktebåten Norwegian Gannet klar i september

Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line sier til skipsrevyen.no at i september vil Hav Lines første slaktebåt, «Norwegian Gannet», være klar til å settes i drift. Båten frakter laksen direkte fra merdene i Norge til Hirtshals i Danmark, der den skal pakkes og sendes ut i markedene.

Bløgging og sløying skjer om bord på båten og gjør at fisken kan komme dobbelt så raskt ut i markedene som ved vanlig slaktemetode. Det melder selskapet i en pressemelding. 

Fra vei til sjø

En full båtlast vil alene erstatte 86 trailere til Europa, og redusere laksens CO2-avtrykk betydelig. Siden fisken er slaktet og gjennomkjølt når den ankommer anlegget vil Hav Line bruke mindre is i kassene og dermed mindre energi. Kortere vei til forbruker vil også forlenge holdbarhet og redusere matsvinn.

- Mer gods fra vei til sjø er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene vi har satt, og er et uttalt politisk mål. Hav Line gjennomfører dette i praksis. Det betyr færre farlige trailere på norske veier og lavere klimautslipp, uttaler Arnesen.

Selskapet har fått støtte fra Enova til å investere i lavutslippsteknologi med batteri og landstrøm, slik at båten er så energieffektiv som mulig.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter