Steigen nybygg NTS

Solid 1. kvartal for NTS 

Foto: Norsk Fisketransport AS

NTS ASA, tidligere Namsos Trafikkselskap, som er tungt vektet innen havbruk, oppnådde i 1. kvartal 2018 driftsinntekter på kr 294,2 mill. mot kr 121,8 mill. i samme periode i fjor.

Dette ga en EBITDA på kr 97,3 mill. (før biomassejustering) mot kr 38,4 mill. i samme periode i fjor.

Konsernets driftsresultat i kvartalet ble kr 92,1 mill. mot kr 19,7 mill. for samme periode i fjor, mens resultat før skatt for 2018 endte på kr 76,7 mill. mot 14,3 mill. i 1. kvartal 2017.

Selskapet slaktet 2.603 tonn sløyd laks i kvartalet. Det ga en EBIT på 19,49 kroner per kilo.

Økningen i årets regnskapstall skyldes i stor grad at Midt-Norsk Havbruk AS ikke var en del av konsernet i sammenligningsperioden.

I løpet av 1. kvartal er oppkjøpene av oppdrettsselskapet Fiskeldi Austfjarda HF på Island og sjøtransportfirmaet Sjøtransport Rotsund AS gjennomført.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter