NormandOceanic horvnes

Regjeringen utlyser 47 leteområder i Norskehavet 

Foto Morten Hofstad

Regjeringen utlyser en ny konsesjonsrunde på tilsammen 103 leteblokker for olje og gass i kjente leteområder i Norskehavet og Barentshavet.

Det skjer gjennom en såkalt «tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO), hvor regjeringen tilbyr lisenser innenfor allerede åpnede områder på norsk sokkel.

56 av blokkene ligger i Barentshavet og 47 i Norskehavet.

– Dagens utlysning er en konkret oppfølging av Jeløya-erklæringens punkt om å videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Nye letemuligheter er helt avgjørende for at nye funn gjøres. Nye funn er viktig for langsiktig verdiskaping, sysselsetting og statlige inntekter fra norsk sokkel, sier Søviknes.

Oljeselskapene kan søke om konsesjon innen 4. september, og tildelingen skjer i starten av 2019.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter