Iris Hades

OMV med stort gassfunn i Norskehavet

Ilustrasjon: OD

OMV har funnet to gass- og kondensatfunn i Norskehavet, opplyser oljedirektoratet i en melding. 

Det første, Hades-prospektet, inneholder mellom 19 og 113 millioner fat oljeekvivalenter. Det andre, Iris, er beregnet til mellom 19 og 132 millioner fat oljeekvavilenter, i form av gass og kondensat.

Stort funn

Til sammen kan brønnen dermed inneholde så mye som 245 millioner fat oljeekvavilenter, eller 39 milliarder standard kubikkmeter gass. 

Rettighetshaverne vil vurdere å avgrense funnet med hensyn til en videre mulig framtidig utbygging, skirver OD. 

Brønnen traff i det primære letemålet på en total gass/kondensat-kolonne på om lag 35 meter i Langeformasjonen, hvorav 15 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

I sekundært letemål ble en total gass/kondensat-kolonne på om lag 95 meter påtruffet i Garnformasjonen, hvorav 85 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med varierende reservoarkvalitet fra moderat til meget god. Gass/vann-kontakten ble påtruffet på 4295 meter under havnivå. 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter