Nytt landstrømanlegg reduserer utslipp

Rana Industriterminal AS sitt nye landstrømanlegg er nå er ferdigstilt og klart til bruk, skriver selskapet i en melding.

Anlegget vil bidra til at skip ved kai ikke trenger å ha egne motorer i gang. Fartøy som ligger ved kai er avhengige av strøm til bl.a. lasting/lossing, belysning, varme og kjøling. I dag løses dette som regel med dieselaggregat. Nå når landstrømanlegget står ferdig vil det kunne forsyne fire skip samtidig med elektrisk kraft og miljøet spares for årlige utslipp av inntil 620 tonn CO2. Dette tilsvarer omtrent utslippene fra 540 personbiler med gjennomsnittlig kjørelengde og forbruk per år. Videre vil utslipp av NOx og partikler betydelig reduseres.

Redusert utslipp og mindre støy

Daglig leder ved Rana Industriterminal AS, Alf A. Øverli skryter av de som har vært involvert i landstrømprosjektet og er glad for å kunne bidra både i miljø- og kundesammenheng.

– Egne ansatte og innleid personell har jobbet iherdig for å ferdigstille landstrømanlegget. Dette vil gi besparelser for våre kunder, da systemer om bord kan driftes uten behov for dieselaggregat. Anlegget vil også føre til reduserte utslipp og mindre støy for omgivelsene, noe som ikke bare er bra i seg selv men som også løfter terminalens attraktivitet og dermed konkurranseevne.

Redusert miljøavtrykk

Rana Industriterminal AS er en del av Mo Industripark-konsernet, og administrerende direktør i Mo Industripark as, Arve Ulriksen er førnøyd med at landstrømanlegget nå står ferdig og roser RITs arbeid.

– Dette prosjektet er helt i tråd med Mo Industriparks visjon om å bli en grønn industripark i verdensklasse og sørge for verdiskaping gjennom å ha fokus på miljøvennlige, bærekraftige løsninger. Utslippsreduksjoner er et viktig satsingsområde for MIP og med dette prosjektet vil vi være med å bidra til at vårt miljøavtrykk blir mindre både i lokal og global sammenheng. RIT har jobbet målrettet med dette en god stund og viser med den effektive jobben som er gjort at terminalen ved Mo Industripark henger godt med i den globale konkurransen. Det at prosjektet fikk støtte fra Enova i fjor sommer har vært en svært viktig brikke i realiseringen av landstrømanlegget, sammen med en betydelig egenandel.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter