Legemiddelbruken mot lakselus på 2005-nivå

Av NTB

Salget av legemidler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett ble kraftig redusert i 2017. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Tallene viser at bruken av legemidler mot lakselus i 2017 var nede på rundt samme nivå som i 2005 før lakselusa i økende grad ble motstandsdyktig mot medikamentene. Det ble i fjor også solgt mindre av alle legemidler mot lakselus, hvis man måler i kilo, opplyser Folkehelseinstituttet.

– Det er ingen grunn til å tro at resistensproblemet er redusert. Næringen bruker nå andre måter å bekjempe lusa på tillegg til legemidler, sier seniorrådgiver Irene Litleskare.

En av årsakene til den reduserte bruken av legemidler er at oppdrettsnæringen de siste årene har endret strategi i kampen mot lakselus. Istedenfor bruk av legemidler benytter oppdretterne alternative metoder som varmtvann, ferskvann og mekanisk fjerning.

Sammenlignet med 2016 ble det i 2017 brukt rundt en tredel av antallet behandlingsdoser av lakselusmidler. Det var en reduksjon i salg av alle midler mot lakselus inkludert hydrogenperoksid. Også salg av antibiotika til bruk på oppdrettsfisk er fortsatt lavt, selv om det økte svakt i fjor.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter